Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/World-War-II

  • Β’ Παγκόσμιος πόλεμος 
  • World War II 
  • 1940-1944 μ.Χ. 
  • Ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος για την Ελλάδα ξεκινάει στις 28 Οκτωβρίου 1940 με την εισβολή των ιταλικών στρατευμάτων στην Ήπειρο και τελειώνει στις 12 Οκτωβρίου 1944 με την απελευθέρωση από τη Γερμανική κατοχή 
  • The Second World War for Greece begins on 28 October 1940 with the invasion of Italian troops in Epirus and ends on 12 October 1944 with the liberation from the German occupation  
  • - Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940-41 (Πόλεμος του '40 ή Έπος του '40) ήταν η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και συνασπισμού Ιταλίας και Αλβανίας, η οποία διήρκεσε από τις 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι τις 31 Μαΐου 1941, όταν και ολοκληρώθηκε η κατάληψη της χώρας από τις Γερμανικές δυνάμεις, οι οποίες επιτέθηκαν στην Ελλάδα στις 6 Απριλίου 1941 - Η κατοχή της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1941 και υπήρξε αποτέλεσμα της γερμανικής εισβολής. Διαμορφώθηκαν τρείς ζώνες ελέγχου. Η Γερμανική, που περιελάμβανε τις σημαντικότερες στρατηγικά περιοχές της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, ορισμένα νησιά του Αιγαίου, Κρήτη), η Ιταλική (Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά) και η Βουλγαρική (Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη) - Τον χειμώνα '41-42, υπολογίζεται ότι 100.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το λιμό και το ψύχος στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ σε ολόκληρη την τετράχρονη Kατοχή πέθαναν περίπου 300.000 Έλληνες από πείνα, αβιταμίνωση και επιδημίες (Μεγάλος Λιμός 1941-1944) - Εθνική Αντίσταση: από την αρχή Κατοχής, ο ελληνικός λαός προέβη σε αυθόρμητες πράξεις αντίδρασης, ατομικά και συλλογικά, που εξέφραζαν βούληση αντίστασης, η οποία δεν άργησε να εκδηλωθεί και σε οργανωμένα σχήματα, με την ίδρυση των αντιστασιακών οργανώσεων - Στις 12 Οκτωβρίου 1944 απελευθερώθηκαν η Aθήνα και ο Πειραιάς 
  • - The Greco-Italian War of 1940-41 was the war between Greece and the coalition of Italy and Albania, which lasted from October 28, 1940 to May 31, 1941, when its occupation was completed from the German forces, which attacked Greece on 6 April 1941 - The occupation of Greece during the Second World War began in April 1941 and was the result of the German invasion. Three control zones were formed. The German one, which comprised the most important strategic areas of Greece (Athens, Thessaloniki, Central Macedonia, some Aegean islands, Crete), Italian (Epirus, Thessaly, Western Macedonia, Ionian Islands) and Bulgarian (Eastern Macedonia and Western Thrace) - In the winter of '41 -42, it is estimated that 100,000 people died of starvation and cold in Athens and the rest of Greece, while over the four-year-old occupation, nearly 300,000 Greeks died of hunger, avitaminosis and epidemics (Great Famine 1941-1944 ) - Greek Resistance: from the beginning of Occupation, the Greek people made spontaneous acts of reaction, individually and collectively, expressing a will to resist, which soon evolved in organized resistance movements - On October 12, 1944, Athens and Piraeus were liberated 
  • Ελλάδα 
  • http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1940_1945/index.html  
  • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_1941-1944 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1