Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/World-War-I-and-Asia-Minor-Campaign

  • Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και Μικρασιατική Εκστρατεία 
  • World War I and Asia Minor Campaign 
  • 1914-1922 μ.Χ. 
  • - Εθνικός Διχασμός (1914-1917): σειρά γεγονότων που επικεντρώνονται στη διένεξη μεταξύ του τότε πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ελευθερίου Βενιζέλου και του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ σχετικά με την είσοδο ή μη της Ελλάδας στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο - Στις 16 Αυγούστου 1916 γίνεται το Κίνημα της Εθνικής Αμύνης στη Θεσσαλονίκη. Υποστηρίζεται από τον συμμαχικό στρατό, που έχει στο μεταξύ αποβιβαστεί στη Θεσσαλονίκη. Ο Βενιζέλος τίθεται επικεφαλής του κινήματος - Στις 24 Νοεμβρίου 1916 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο στις Κεντρικές Δυνάμεις - Υπογράφεται η συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου 1920) με την οποία παραχωρείται στην Ελλάδα η Δυτική και Ανατολική Θράκη, τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος, επικύρωνε την κυριαρχία της στα άλλα νησιά του Αιγαίου που κατείχε από το 1913 και εμπιστεύεται τη διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης στο ελληνικό κράτος - Η Μικρασιατική Εκστρατεία ή Ελληνοτουρκικός πόλεμος διαρκεί από το 1919 ως το 1922 και λήγει με την ήττα της Ελλάδας και τη καταστροφή της Σμύρνης (1922). Ακολουθεί το πραξικόπημα των Πλαστήρα-Γονατά - Πραγματοποιείται η Δίκη των Έξι (1922) για να τιμωρηθούν οι θεωρούμενοι ως υπεύθυνοι της Μικρασιατικής Καταστροφής. Οι Έξι εκτελούνται στην στην περιοχή του Γουδήστις 15 Νοεμβρίου 1922 - Υπογράφεται η Συνθήκη της Λωζάνης (24 Ιουλίου 1923) με την οποία η Τουρκία ανακτά την Ανατολική Θράκη, την Ίμβρο και την Τένεδο και την περιοχή της Σμύρνης 
  • - National Schism (1914-1917): a series of events focusing on the conflict between the then Prime Minister of Greece, Eleftherios Venizelos and King Constantine I on the entry or not of Greece in the First World War - On August 16, 1916, the National Defense Movement is being held in Thessaloniki. It is supported by the allied army, which has since disembarked in Thessaloniki. Venizelos becomes the head of the movement - On November 24, 1916, Greece declared war on the Central Powers - The Treaty of Sevres (July 28, 1920) granted to Greece West and East Thrace, the islands of Imbros and Tenedos, ratified its dominance in the other Aegean islands which held since 1913 and the administration of the Smyrna region - The Asia Minor Campaign or Greek-Turkish War lasted from 1919 to 1922 and ended with the defeat of Greece and the destruction of Smyrna (1922). The coup d'état of Plastiras-Gonatas follows - The Trial of Six (1922) was carried out to punish those considered to be responsible for the Asia Minor Disaster. The Six are executed in the area of Goudi on November 15, 1922 - The Treaty of Lausanne (July 24, 1923) is signed. Turkey recovers Eastern Thrace, Imbros and Tenedos and the region of Smyrna  
  • Ελλάδα 
  • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82