Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/Regime-change

 • Μεταπολίτευση 
 • Regime change 
 • 1974-σήμερα 
 • Η περίοδος της νεότερης ελληνικής ιστορίας από την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών το 1974 και την αλλαγή του πολιτεύματος σε προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία 
 • The period of modern Greek history since the fall of the Junta of the Colonels in 1974 and the change of the regime into a presidential parliamentary democracy 
 • - Με το δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου 1974 για τη μορφή του πολιτευματος, η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, επιλέγει την Αβασίλευτη Δημοκρατία - Το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στον Ο. Ελύτη (1979) - Η Ελλάδα γίνεται πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1981 - Τίθεται σε ισχύ η Συνθηκη του Μααστριχτ η οποία σηματοδοτεί την ολοκλήρωση η Ευρωπαϊκής Ένωσης (1993) - Το 2001 η Ελλάδα εντάσσεται στην Ευρωζώνη και από την 1η Ιανουαρίου 2002 χρησιμοποιεί το ευρω, το ενιαίο επίσημο νόμισμα της Ευρωζώνης - Το 2004 πραγματοποιούνται στην Ελλάδα οι 28οι σύγχρονοι ολυμπιακοί αγώνες - Το 2009 εκδηλώνεται η ελληνική οικονομική κρίση (ή ελληνική κρίση χρέους) 
 • - A referendum on retaining the republic was held in Greece on 8 December 1974. The proposal was approved by the majority of voters - The Nobel Prize for Literature is awarded to O. Elytis (1979) - Greece becomes a full member of the European Economic Community on 1 January 1981 - The Maastricht Treaty marks the completion of the European Union (1993) - In 2001, Greece joins the Eurozone and as of 1 January 2002 uses the euro - In 2004, the 28th modern Olympic Games are held in Greece - in 2009 starts the Greek financial crisis (or Greek government-debt crisis)  
 • Ελλάδα 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7 
 • http://www.ime.gr/chronos/15/ 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%95%CE%9F%CE%9A 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%AC%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87%CF%84 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7