Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/Postwar-Greece

  • Μεταπολεμική Ελλάδα 
  • Postwar Greece 
  • 1950-1967 μ.Χ. 
  • Η περίοδος από το τέλος του εμφυλίου έως τη στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 
  • The period from the end of the civil war to the military coup of 21 April 1967 
  • - Την περίοδο 1952-63 συντελέστηκε μια διαδικασία αστικοποίησης του πληθυσμού στην Ελλάδα, κατά την οποία η αναλογία αγροτικού-αστικού τομέα ανατράπηκε υπέρ του δεύτερου - Ελληνική στρατιωτική συμμετοχή στον πόλεμο της Κορέας/Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδας στην Κορέα (1950-1955) - Ένταξη της Ελλάδας το 1952 στο συνασπισμό του ΝΑΤΟ - Δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη ο βουλευτής της ΕΔΑ Γρηγόρης Λαμπράκης (1963) - Το διάστημα 1965 - 1967 χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτική κρίση, με ασταθείς κυβερνήσεις και παρεμβάσεις του παλατιού στην πολιτική ζωή του τόπου - Το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στον Γ. Σεφέρη (1963) 
  • - In the period 1952-63 a process of urbanization of the population in Greece took place, in which the proportion of rural-urban sector was overthrown in favor of the second - Greek military participation in the Korean War/Greek Expeditionary Force in Korea (1950-1955) - Integration of Greece in the coalition of NATO (1952) - Assassination of Grigoris Lambrakis in Thessaloniki (1963) - The period 1965-1967 is characterized by intense political crisis, with unstable governments and interventions of the palace in the political life - The Nobel Prize for Literature is awarded to G. Seferis (1963) 
  • Ελλάδα 
  • http://www.ime.gr/chronos/15/gr/index.html