Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/Mesh-neolithikh-periodos

 • Μέση Νεολιθική Περίοδος 
 • Middle Neolithic Period 
 • 5000 - 4000 π.Χ. 
 • Ώριμη Νεολιθική Περίοδος 
 • 5000 - 4000 B.C. 
 • H τρίτη από τις τέσσερις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες διακρίνεται η Νεολιθική εποχή. Προηγηθείσα αυτής είναι η Πρώιμη Νεολιθική Περίοδος ενώ ακολουθούσα η Ύστερη Νεολιθική. Αυτή εναλλακτικά ονομάζεται και πολιτισμός Σέσκλου - μιας και στον οικισμό του Σέσκλου Μαγνησίας καταγράφηκε για πρώτη φορά όλο το φάσμα των πολιτιστικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη Θεσσαλία κατά τη χρονική αυτή περίοδο.  
 • The third of the four in total subperiods οf the Neolithic age. It is between the Early Neolithic Period and the Late Neolithic Period and is also called Sesklo culture - since in the settlement of Sesklo in Magnesia, all cultural achievements that characterized Thessaly during this period were recorded for the first time.  
 • - Διατήρηση της κοινωνικής σύνθεσης, πολιτικής οργάνωσης και οικονομίας όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην προηγούμενη περίοδο (Πρώιμη Νεολιθική Περίοδος) - Κατασκευή για πρώτη φορά σπιτιών με λίθινα θεμέλια και τοίχους από ωμές πλίνθους (άψητα τούβλα από μείγμα πηλού και άχυρου), τα οποία είναι κατά κανόνα ισόγεια. Η εμφάνισή τους δεν αναιρεί την κατασκευή πασσαλόπηκτων οικιών - Εφαρμογή των ταφικών εθίμων και πρακτικών κατά την παράδοση της Αρχαιότερης Νεολιθικής - Περαιτέρω εξέλιξη της κεραμικής τέχνης (μονόχρωμα, απλά, στιλβωμένα αλλά και εγχάρακτα αγγεία, μεγάλη πολυμορφία στη γραπτή κεραμική διακόσμηση) και της ειδωλοπλαστικής (φυσιοκρατικά ειδώλια, πήλινα ομοιώματα σπιτιών), καθώς και δημιουργία κοσμημάτων και σφραγίδων – που ωστόσο απαντούν σε μικρότερο ποσοστό από τα υπόλοιπα έργα Παραλλαγές γραπτής κεραμικής Πυκνός ρυθμός (solid style), φλογόσχημη (flame pattern) και ξεστή διακόσμηση (scraped ware) είναι οι σημαντικότερες παραλλαγές της γραπτής κεραμικής της Θεσσαλίας και της κεντρικής Ελλάδας, ενώ στη νότια Ελλάδα επικρατούν τα πρωτοβερνικωτά αγγεία (Urfirnis).  
 • - Maintenance of the social composition, political organization and economy as they formed in the previous period (Early Neolithic Period) - In architecture the construction of timber-post framed dwellings continued, while for the first time houses with stone foundations were built and walls from mud-bricks (unfired bricks from a mixture of clay and hay) - Burial customs were applied following the tradition of the Early Neolithic - There were continuous developments in pottery (monochrome vases which were simple, burnished and also incised, exceptional variety in painted decoration) and figurine art (naturalistic specimens, clay house models). Jewellery and seals were also made, but to a lesser extent than the rest of the artworks Solid style, flame patterned and scraped wares were the most important variations of painted pottery in Thessaly and Central Greece, while in southern Greece the Urfirnis vases predominated. 
 • Μακεδονία 
 • Θεσσαλία 
 • Σέσκλο 
 • Τσαγγλί Μαγούλα 
 • Οτζάκι Μαγούλα 
 • Τζάνη 
 • Μαγούλα Ζερέλια 
 • Θεόπετρα 
 • Στερεά Ελλάδα 
 • Νέα Μάκρη 
 • Λιανοκλάδι Χαιρώνεια 
 • Ορχομενός 
 • Ελάτεια 
 • Πελοπόννησος 
 • Λέρνα 
 • σπήλαιο Φράγχθι 
 • Κρήτη  
 • Κνωσός 
 • http://www.ime.gr/chronos/01/gr/nl/mn/index.html