Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/MM-ia-b

 • Μεσομινωική Περίοδος ΙΑ-Β 
 • Middle Minoan Period IA-B 
 • 2000 - 1750 π.Χ 
 • Μεσομινωική Περίοδος ΙΑ-Β 
 • Αρχές Μεσομινωικής Περιόδου 
 • Αρχή Μεσομινωικής Περιόδου 
 • Αρχαιότερη Μεσομινωική Περίοδος 
 • ΜΜ ΙΑ-Β 
 • Μεσομινωική Περίοδος Ι 
 • MM IA-B
 • MM IA-B