Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/MM-III

 • Μεσομινωική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Middle Minoan Period III 
 • 1700 - 1600 π.Χ. 
 • Μεσομινωική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Τέλη Μεσομινωικής Περιόδου 
 • Τέλος Μεσομινωικής Περιόδου 
 • ΜΜ ΙΙΙ 
 • MM III
 • MM III 
 • Η τελευταία από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Μεσομινωική περίοδος, Κατά την διάρκεια αυτής ο μινωικός πολιτισμός γνώρισε την μέγιστη ακμή του. 
 • The last one of the three total subperiods in which the Middle Minoan Period is distinguished. During this time the Minoan civilization has experienced its greatest development. 
 • - Μνημειώδης ανασύσταση των ανακτόρων (βάσει νέων σχεδίων) και οικοδόμηση πολυόροφων βασιλικών διαμερισμάτων, μεγάρων, μεγάλων αγροικιών («βίλες»),κ.ά. - Άσκηση έντονης πολιτικής και πολιτιστικής επιρροής από την Κρήτη σε ολόκληρο το Αιγαίο - Αλλαγές στο διοικητικό και πολιτικό μινωικό σύστημα καθώς και στην οικονομία (π.χ. τα εισαγόμενα προϊόντα καταφθάνουν όχι μόνο στα ανάκτορα αλλά και στους μεγάλους αστικούς οικισμούς που αναπτύσσονται κοντά στα λιμάνια όπως το Παλαίκαστρο, τα Γουρνιά, ο Μόχλος, ενώ η αγροτική παραγωγή οργανώνεται με τρόπο φεουδαρχικό, κ.λπ.) - Μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τη συλλογική στην ατομική ευημερία - Κορύφωση της μινωικής τέχνης (υφαντικής, κεντητικής, πλεκτικής, αρωματοποιίας, φαρμακευτικής, αγγειοπλαστικής, λιθοτεχνίας, μικροτεχνίας, μεταλλοτεχνίας, νωπογραφίας και τοιχογραφίας, κ.λπ.) - Ανάπτυξη νέου είδους γραφής, γνωστό ως Γραμμικό σύστημα Α 
 • - Reconstruction of the palaces and build of high-rise royal apartments, mansions, villas, etc. - Strong political and cultural influence from Crete throughout the Aegean - Changes in the administrative and political Minoan system as well as in the economy (eg imported products reach both palaces and large urban settlements that grow near ports such as Palaikastro, Gournia, Mochlos, while agricultural production is organized in a feudal way, etc.) - Great progress on Minoan art (weaving, embroidery, knitting, perfumery, pottery, stone-carving, miniature crafts, metalworking, fresco, etc.) - Development of a new writing system, known as Linear A 
 • Κρήτη 
 • https://cycladic.gr/page/minoikos-mikinaikos-politismos 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/crete/gr/index2.html  
 • http://www.cretanthematicpark.com/gr/minoan-civilization/the-old-palace-period.aspx