Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/MM-II

 • Μεσομινωική Περίοδος ΙΙ 
 • Middle Minoan Period II 
 • 1800 - 1700 π.Χ. 
 • MM II 
 • Μεσομινωική Περίοδος ΙΙ 
 • ΜΜ ΙΙ 
 • Ώριμη Μεσομινωική Περίοδος  
 • MM II 
 • Η δεύτερη από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Μεσομινωική περίοδος. 
 • The second of the three total subperiods in which the Middle Minoan Period is distinguished.  
 • - Διατήρηση της κοινωνικής σύνθεσης, πολιτικής οργάνωσης και οικονομίας όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην προηγούμενη περίοδο (Μεσομινωική ΙΑ-Β) - με την ίδρυση των ανακτόρων να αντιπροσωπεύει ωστόσο μια νέα μορφή αστικής εγκατάστασης που προέρχεται από την Ανατολή και εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη - Περαιτέρω εξέλιξη όλων των τομέων και των πτυχών της Μινωικής Κρήτης (π.χ. τεχνολογία, τέχνες, κ.λπ.), με την ίδια να διαμορφώνει τα δικά της πολιτιστικά ιδιώματα (ιδιότυπος πολιτισμός) - Καταστροφή των ανακτόρων κατά το 1700 π.Χ. (από φυσικά φαινόμενα, κυρίως σεισμούς και πυρκαγιές), άμεση ανακατασκευή αυτών και πορεία προς τη λαμπρότερή τους περίοδο, την Νεοανακτορική 
 • -Maintenance of the social composition, political organization and economy as they formed in the previous period (Middle Minoan IA-B) – however the foundation of the palaces represented a new form of urban settlement which derives from the East and appeared for the first time in Europe - Further development of all sectors and aspects of Minoan Crete (e.g. technology, arts, etc.), which has shaped its own cultural idioms - Destruction of the palaces in 1700 BC (from natural phenomena, mainly earthquakes and fires), direct reconstruction of them and turn to their brightest period, the Neopalatial period 
 • Κρήτη 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/crete/gr/index2.html 
 • http://www.cretanthematicpark.com/gr/minoan-civilization/the-old-palace-period.aspx