Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/MM-II

  • Μεσομινωική Περίοδος ΙΙ 
  • Middle Minoan Period II 
  • 1800 - 1700 π.Χ. 
  • MM II 
  • Μεσομινωική Περίοδος ΙΙ 
  • ΜΜ ΙΙ 
  • Ώριμη Μεσομινωική Περίοδος  
  • MM II