Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/Establishment-of-New-Hellenic-State

 • Ίδρυση Νέου Ελληνικού Κράτους 
 • Establishment of New Hellenic State 
 • 1821-1832 μ.Χ. 
 • Η περίοδος από την κύρηξη της επανάστασης μέχρι τη δολοφονία του Καποδίστρια 
 • The period from the beginning of the revolution to the assassination of Capodistrias 
 • Κήρυξη της επανάστασης στην Πελοπόννησο. Είχε προηγηθεί η αποτυχημένη επανάσταση στη Μολδοβλαχία (1821) - Η επανάσταση εδραιώνεται (1822-1824), πραγματοποιούνται οι Α' Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος 1822) και Β' Εθνοσυνέλευση (Αστρος 1823) και η Αγγλία αποδεσμεύεται από την Ιερή Συμμαχία αναγνωρίζοντας τους Έλληνες ως εμπόλεμους (1823) - Η πρώτη φάση του ελληνικού εμφυλίου (1823-1824) χαρακτηρίζεται μόνο από έντονες πολιτικές διαμάχες μεταξύ Φιλικών και Κοτζαμπάσηδων, ενώ η δεύτερη (1824-1825) από εμφύλιες συρράξεις μεταξύ κυβερνητικών, υποστηριζόμενων από την Αγγλία, και Πελοποννησίων - Ο Ιμπραήμ πασάς της Αιγύπτου εισβάλει στην Πελοπόννησο ύστερα από αίτημα του Οθωμανού σουλτάνου (1825) - Η (τρίτη) πολιορκία του Μεσολογγίου (1825-1826) λήγει με την ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου που συγκλόνισε την Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και συνέβαλε καθοριστικά, στην αλλαγή στάσης των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, υπέρ της Ελλάδας - Ξεκινάει η καθοριστικής σημασίας ευρωπαϊκή επέμβαση με τη συνθήκη του Λονδίνου και τη ναυμαχία του Ναυαρίνου (1827) - Πραγματοποιούνται οι Γ' Εθνοσυνέλευση (Τριζήνα 1827), η οποία ορίζει Κυβερνήτη τον Ι.Καποδίστρια και η Δ' Εθνοσυνέλευση (Άργος 1929), στην οποία εγκρίνεται η πολιτική του Ι.Καποδίστρια - Η Ελλάδα αποκτά την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία με Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσίας (1830) - Ο Καποδίστριας δολοφονείται στο Ναύπλιο από τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη (1832)  
 • - Declaration of Greek Revolution in the Peloponnese. It followed the failed Wallachian uprising (1821) - The revolution is established (1822-1824), the First National Assembly (Epidaurus 1822) and the Second National Assembly (Astros 1823) take place and England considers the Greeks in a state of war (1823) - Greek civil wars of 1824–1825 - Ibrahim Pasha of Egypt invades the Peloponnese at the request of the Ottoman Sultan (1825) - The (third) siege of Messolonghi (1825-1826) ends with the heroic exit of Messolonghi, which shook the European public opinion and contributed decisively to the change of attitude of the great powers of the time in favor of Greece - The crucial European intervention begins with the London Treaty and the naval battle of Navarino (1827) - The Third National Assembly (Trizina 1827, which elected Ioannis Kapodistrias as governor of Greece) and the 4th National Assembly (Argos 1929, which approves the policy of I.Kapodistrias), take place - The London Protocol (1830) recognized Greece as an independent, sovereign state - Kapodistrias is assassinated by Georgios and Konstantinos Mavromichalis (1832)  
 • Ελλάδα 
 • Πελοπόνησος
 • Στερεά Ελλάδα
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821