Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/Civil-War

 • Εμφύλιος Πόλεμος 
 • Civil War 
 • 1945-1949 μ.Χ. 
 • Η περίοδος ενόπλων συγκρούσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα μεταξύ του Ελληνικού Στρατού και των ανταρτικών δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 
 • The period of armed conflicts that took place in Greece between the Greek Army and the rebel forces of the Democratic Army of Greece 
 • - Δεκεμβριανά (1944): Ο όρος Δεκεμβριανά αναφέρεται σε μία σειρά ένοπλων συγκρούσεων που έλαβαν χώρα στην Αθήνα το Δεκέμβριο 1944 - Ιανουάριο 1945, ανάμεσα στις δυνάμεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και τις Βρετανικές και Κυβερνητικές δυνάμεις - Στις 12 φεβρουαρίου 1945 υπογράφτηκε η ειρηνευτική συμφωνία της Βάρκιζας. Επρόκειτο για μια συμφωνία η οποία τερμάτιζε και θεσμικά τις πολιτικές και πολεμικές συγκρούσεις του Δεκεμβρίου του 1944 και αποσκοπούσε στη συμφιλίωση των αντίπαλων παρατάξεων στη χώρα. Ωστόσο, οι εκατέρωθεν παραβιάσεις των όρων της οδήγησαν σε νέα πολιτική πόλωση και τελικά στον εμφύλιο πόλεμο - Ο εμφύλιος πόλεμος έληξε με την οριστική ήττα του Δημοκρατικού Στρατού στα βουνά του Βίτσι και του Γράμμου, το καλοκαίρι του 1949 - Τα Δωδεκάνησα ενσωματώνονται στην Ελλάδα (1948) 
 • - December events (1944):The term December refers to a series of armed conflicts that took place in Athens in December 1944 - January 1945, between the forces of EAM-ELAS and the British and Government forces - On 12 February 1945 the Treaty of Varkiza was signed. It was an agreement that ended the political and military conflicts of December 1944. However, the violations of its terms have led to new political polarization and ultimately to the civil war - The civil war ended with the defeat of the Democratic Army in the mountains of Vitsi and Grammos in the summer of 1949 - incorporation of the Dodecanese within Greece (1948) 
 • Ελλάδα 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_1946%E2%80%931949 
 • http://www.ime.gr/chronos/15/gr/1945_1950/01.html 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC