Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/Arxaikh-periodos

 • Αρχαϊκή περίοδος 
 • Archaic Period 
 • 700- 480 π.Χ. 
 • Αρχαϊκή Εποχή 
 • Αρχαϊκά Χρόνια 
 • Αρχαϊκοί Χρόνοι 
 • 700- 480 B.C. 
 • Περίοδος ανάπτυξης του θεσμού της πόλης. Τοποθετείται λίγο μετά την έναρξη των πρώτων ολυμπιακών αγώνων μέχρι την δεύτερη περσική εκστρατία.  
 • Period of development for the institution of the city. It begins shortly after the start of the first Olympic Games until the second Persian campaign. 
 • -Ανάπτυξη σε οικονομία, πολιτική, πολιτισμό και διεθνείς σχέσεις -Μπαίνουν τα θεμέλια για την κλασσική περίοδο -Περίδιος πολιτικής και κοινωνικής αναδιαμόρφωσης -Ραγδαία αύξηση του ελληνικού πληθυσμού -Πολλά αρχαιολογικά ευρήματα -Λιγοστές γραπτές πηγές -Περιοδικά υπάρχει και τυρρανία σε περιοχές 
 • -Growth in economy, politics, culture and international relations -Foundations for the classical period -Political and social reforms -Augmentation the Greek population -Plethora of archaeological finds -Few written sources -There are also periods of tyranny 
 • Αθήνα 
 • Αττική 
 • Βοιωτία 
 • Σπάρτη 
 • Πελλοπόνησος 
 • Μεσσηνία 
 • Ιωνία 
 • Μικρά Ασία 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Archaic_Greece