Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/zwgrafikh

  • Ζωγραφική 
  • Painting 
  • Μοναδικά έργα στα οποία οι εικόνες σχηματίζονται κατά κύριο λόγο από την άμεση εφαρμογή χρωστικών πάνω σε μια δισδιάστατη επιφάνεια. 
  • Unique works in which images are formed primarily by the direct application of pigments onto a generally two-dimensional surface.