Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/trapoyla

  • Ένα σύνολο προκαθορισμένου αριθμού καρτών που φέρουν προκαθορισμένα συνήθως σχέδια και χρώματα και προορίζονται για παίγνια και για χαρτομαντεία.