Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/trapoyla

  • Τυπωμένες κάρτες που κατασκευάζονται σε σετ καθορισμένου αριθμού και χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τα σύμβολα ή τα σχέδια μπορεί να ακολουθούν ένα πρότυπο ή σύστημα κατάταξης ή μπορεί να είναι ξεχωριστά και εξατομικευμένα. 
  • Cards made in sets of a designated number and marked for use as game accessories during play. The markings or designs may follow a standard suit or rank system or may be special and individualized.