Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/toixografia

  • Τοιχογραφία 
  • Mural painting 
  • Ζωγραφικές αναπαραστάσεις που κυριαρχούν σε επιφάνεια τοίχου (ή οροφής). 
  • Painted decorations or scenes that dominate a wall (or ceiling) surface.