Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/texniko-sxedio

  • Τεχνικό σχέδιο 
  • Technical drawing 
  • Η ευρεία κατηγορία σχεδίων που προορίζονται για κατασκευαστικούς, μηχανικούς ή χαρτογραφικούς σκοπούς και που ακολουθούν ακριβείς συμβάσεις κλίμακας και προβολής, συμπεριλαμβανομένων διατομών, λεπτομερειών, διαγραμμάτων, ανυψώσεων, προοπτικών, σχεδίων κ.λπ 
  • The broad class of drawings that are intended for constructional, mechanical, or mapping purposes and that follow precise conventions of scale and projection, including cross-sections, details, diagrams, elevations, perspectives, plans, etc., made for use in a technical context