Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/synenteyksh

  • Συνέντευξη 
  • Interview 
  • Δηλώσεις, μεταγραφές ή καταγραφές συζητήσεων, στις οποίες ένα άτομο λαμβάνει πληροφορίες από ένα άλλο, είτε για ερευνητικούς σκοπούς, είτε για δημοσίευση, μετάδοση, ή άλλους λόγους. 
  • "Statements, transcripts, or recordings of conversations in which one person obtains information from another such as for research purposes, publication, or broadcast. " 
  • Συνέντευξη (κείμενο) 
  • Interview (text)