Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/sxedioskitso

  • Σχέδιο 
  • Drawing 
  • Τα οπτικά έργα που παράγονται με την τεχνική τουσχεδίου, που είναι η εφαρμογή γραμμών σε μια επιφάνεια, συχνά χαρτί, χρησιμοποιώντας ένα μολύβι, στυλό, κιμωλία ή κάποιο άλλο εργαλείο που εστιάζει στην οριοθέτηση της φόρμας και όχι στην εφαρμογή του χρώματος. Αυτός ο όρος συχνά αναφέρεται και σε εικόνες που παράγονται από υπολογιστή. 
  • Visual works produced by drawing, which is the application of lines on a surface, often paper, by using a pencil, pen, chalk, or some other tracing instrument to focus on the delineation of form rather than the application of color. This term is often defined broadly to refer to computer-generated images as well.