Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/statistikh

  • Στατιστική 
  • Statistics 
  • Αριθμητικά δεδομένα για ένα συγκεκριμένο θέμα που συγκεντρώνονται συστηματικά και συνήθως παρουσιάζονται σε πίνακες. 
  • Numerical data on a specific subject, systematically accumulated, often presented in tables