Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/pshfidwto

  • Ψηφιδωτό 
  • Mosaic 
  • Εικόνες ή μοτίβα που αποτελούνται από μικρά, με συστηματικό τρόπο διαμορφωμένα κομμάτια ανθεκτικού υλικού, συνήθως πέτρας ή έγχρωμου γυαλιού. 
  • Images or patterns composed of small, regularly shaped pieces of durable material, usually stone or colored glass.