Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/poihsh

  • Γραπτές ή προφορικές συνθέσεις που χρησιμοποιoύν αισθητικές και ρυθμικές ιδιότητες της γλώσσας, κατάλληλα επιλεγμένες για την ηχητική και υποδηλωτική τους ισχύ καθώς και συμπυκνωμένο νόημα. Στην ποίηση γίνεται χρήση λογοτεχνικών τεχνικών όπως δομημένο μέτρο, φυσικός ρυθμός, ομοιοκαταληξία και μεταφορά 
  • Written or oral compositions characterized by condensed language chosen for sound and suggestive power as well as meaning, and by the use of such literary techniques as structured meter, natural cadences, rhyme, or metaphor