Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/nomikh-ypothesh-kai-shmeiwma

  • Νομικό κείμενο 
  • Legal document 
  • Νομικό Έγγραφο 
  • Έγγραφα που έχουν γενικά νομική συνάφεια 
  • Documents having legal relevance in general.