Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/meleth

  • Μελέτη 
  • Study 
  • Research 
  • Λεπτομερής έρευνα και ανάλυση ενός θέματος ή μιας συνθήκης 
  • Detailed investigation and analysis of a subject or a situation