Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/logos-dialeksh

  • Λόγος, Διαλέξη 
  • Speech, Lecture 
  • Το κείμενο μιας διάλεξης. Ως διαλέξεις νοούνται οι εκθέσεις ενός συγκεκριμένου θέματος που παραδίδονται ενώπιον ενός ακροατηρίου ή μιας τάξης, ειδικά για σκοπούς διδασκαλίας 
  • Expositions of a given subject delivered before an audience or class, especially for the purposes of instruction 
  • Λόγος, Διαλέξη (κείμενο) 
  • Speech, Lecture (text)