Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/lithografia

  • Λιθογραφία 
  • Lithography 
  • Εκτυπώσεις που παράγονται με την τεχνική της λιθογραφίας κατά την οποία η σχεδιαστική αναπαράσταση τοποθετείται πάνω σε μεταλλικές ή πέτρινες πλάκες.  
  • Prints made using the process of lithography, which is a planographic printing process in which a design is deposited on the stone or plate with a greasy substance which will accept ink.