Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/leksiko

  • Λεξικό 
  • Dictionary 
  • Πηγές αναφοράς που συστηματικά συγκεντρώνουν και ταξινομούν τις λέξεις σε αλφαβητική ή άλλη σειρά, παρέχοντας για την κάθε μία ποικίλες πληροφορίες (γραμματικές, συντακτικές, ερμηνευτικές, ετυμολογικές, αποδόσεις σε άλλη γλώσσα κλπ) 
  • "Reference sources containing alphabetical lists of words with information given for each word; generally including meanings, pronunciation, etymology, and often usage guidance. "