Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/kolaz

  • Έργο σε δύο διαστάσεις ή σε πολύ χαμηλό ανάγλυφο που έγινε με κόλληση χαρτιού, υφασμάτων, φωτογραφιών ή άλλων υλικών σε μια επίπεδη επιφάνεια 
  • Work in two dimensions or very low relief that was made by gluing paper, fabrics, photographs, or other materials onto a flat surface