Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/keimeno

  • Κείμενο 
  • Text 
  • Γραπτές ή τυπωμένες λέξεις, φράσεις ή προτάσεις που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι προφορικές ανακοινώσεις που συντάσσονται γραπτώς ή εκτυπώνονται. 
  • Written or printed words, phrases, or sentences arranged to make a communication. Includes oral verbal communications set down in writing or print.