Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/katalogos

  • Κατάλογος 
  • Catalogue 
  • Λίστα αντικειμένων που ανήκουν στην ίδια συλλογή ή έκτίθενται μαζί, ή παρέχονται από κοινό διαθέτη (π.χ. εκδότη ή βιβλιοπωλείο). 
  • Enumerations of items, such as a file of bibliographic records or a list of art objects, usually arranged systematically and with descriptive details; may be in book or pamphlet form, on cards, or online.