Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/hxoi

  • Ήχοι 
  • Sounds 
  • Καταγραφή μηχανικής διαταραχής από μια κατάσταση ισορροπίας η οποία μεταδίδει ενέργεια μέσω αέρα, νερού ή άλλου ελαστικού μέσου. Είναι υπεύθυνη για την αίσθηση της ακοής, αν και περιλαμβάνει επίσης και ενεργειακά κύματα που δεν ακούγονται από το ανθρώπινο αυτί, αλλά μπορούν να ανιχνευθούν από εξοπλισμό σόναρ και άλλες συσκευές. 
  • Recording of mechanical disturbance from a state of equilibrium that propagates energy through air, water, or another elastic medium. It is responsible for the sensation of hearing, although it also includes energy waves that cannot be heard by the human ear but can be detected by sonar equipment and other devices.