Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/fwtografikh-diafaneia

  • Φωτογραφική διαφάνεια 
  • Slide 
  • Θετικές διαφάνειες σε βάσεις κατάλληλες για προβολή, συνήθως φιλμ 35mm σε μια βάση 2 με 2 ίντσες. Μια εικόνα σε φιλμ ή γυαλί, συνήθως θετική, που προορίζεται να προβληθεί με τη βοήθεια φωτός που διέρχεται από την εικόνα και τη βάση χρησιμοποιώντας μια συσκευή προβολής ή έναν προβολέα 
  • Positive transparencies in mounts suitable for projection, usually 35mm film in a mount of 2 by 2 inches. An image on film or glass, usually positive, intended to be viewed by means of light passing through the image and base using a viewer or projector