Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/fwtografia

  • Φωτογραφία 
  • Photo 
  • Μία θετική εικόνα κατασκευασμένη είτε άμεσα είτε έμμεσα πάνω σε μία φωτοευαίσθητη επιφάνεια, με την επενέργεια του φωτός ή άλλης ακτινοβολούσας ενέργειας. Ο όρος 'φωτογραφία' χρησιμοποιείται εδώ για να καλύψει τόσο την εκτύπωση όσο και το αρνητικό. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και τα ραδιογραφήματα και τα αδιαφανή στερεογραφήματα.