Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/fwtografia

  • Φωτογραφία 
  • Photo 
  • Ακίνητες εικόνες που παράγονται από ευαίσθητα στην ακτινοβολία υλικά (ευαίσθητα στο φως, δέσμες ηλεκτρονίων ή πυρηνική ακτινοβολία), γενικά μέσω της χημικής δράσης του φωτός σε ευαίσθητο φιλμ, χαρτί, γυαλί ή μέταλλο. Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές, αδιαφανείς ή διαφανείς 
  • Still images produced from radiation-sensitive materials (sensitive to light, electron beams, or nuclear radiation), generally by means of the chemical action of light on a sensitive film, paper, glass, or metal. Photographs may be positive or negative, opaque or transparent.