Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/eyrethrio

  • Ευρετήριο 
  • Index 
  • Αλφαβητική λίστα όρων (π.χ. ονομάτων ή θεμάτων) με πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό τους. 
  • Systematic guides to the contents of texts, files, documents, or collections, presented as a list, usually in alphabetical order, of persons and/or subjects referred to in documents, with location of references thereto.