Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/ektypwsh

  • Εκτύπωση 
  • Print 
  • Εικονογραφικά έργα που παράγονται με την μεταφορά εικόνων, κειμένων, κ.λπ., πάνω σε χαρτί ή άλλο υλικό με την χρήση μίας από τις τυπογραφικές μεθόδους (διαδικασίες εκτύπωσης).  
  • Pictorial works produced by transferring images by means of a matrix such as a plate, block, or screen, using any of various printing processes.