Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/ekthesh-anafora

  • Έκθεση-Αναφορά 
  • Report 
  • Επίσημο ή τυπικό αρχείο ειδικής έρευνας, με τη μορφή εγγράφων που περιέχουν παρουσιάσεις γεγονότων, διαδικασιών, ερευνών ή συμβάντων 
  • Official or formal records of a special investigation, in the form of documents containing presentations of facts, proceedings, investigations, or events