Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/egxeiridio

  • Εγχειρίδιο 
  • Manual 
  • Βιβλία ή διατριβές που περιέχουν κανόνες ή οδηγίες που απαιτούνται για την εκτέλεση καθηκόντων, λειτουργιών, διαδικασιών, επαγγελμάτων, τεχνών ή μελετών και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως αναφορά ενώ εκτελείται το έργο ή η μελέτη 
  • Books or treatises, often compendious, containing rules or instructions needed to perform tasks, operations, processes, occupations, arts, or studies, and intended to be used as reference while the task or study is performed.