Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/efhmera

  • Εφήμερα 
  • Ephemera 
  • Υλικό της καθημερινής ζωής που παρήχθη σε μεγάλες ποσότητες και από ευτελείς πρώτες ύλες για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες και πρόσκαιρες ανάγκες και δεν προορίζεται για να διατηρηθεί. Στην κατηγορία εφήμερα ανήκουν τα ψηφοδέλτια, τα προγράμματα εκδηλώσεων, οι αφίσες, οι συσκευασίες τροφίμων, ετικέτες, τα εισιτήρια, οι έντυπες αγγελίες κ.ά. 
  • Printed works that are created to meet an array of immediate needs, usually transitory in nature not intended to be saved. Examples could be posters, leaflets, programs, postcards, tradecards, labels, tickets, handbills, sale notices, and valentines.