Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/diatribh

  • Διατριβή 
  • Dissertation or thesis (original) 
  • Πρωτότυπο κείμενο έρευνας για ένα θέμα που συνήθως προετοιμάζεται και παρουσιάζεται ως η τελική απαίτηση για την απόκτηση ενός διπλώματος ή πτυχίου. Μια διατριβή κατά το πλείστον βασίζεται στην ανεξάρτητη έρευνα του υποψηφίου, γεγονός που επιβεβαιώνει και αποδεικνύει την ορθή ακαδημαική του μεθοδολογία και την γνώση που έχει επί του αντικειμένου που μελέτησε.  
  • Written treatises, or the records of a discourse on a subject, usually prepared and presented as the final requirement for a degree or diploma and typically based on independent research and giving evidence of the candidate's mastery of the subject and of scholarly method.