Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/diatribh

  • Διατριβή 
  • Dissertation or thesis (original) 
  • Πρωτότυπο κείμενο έρευνας που παρουσιάζει τα ευρήματα και τυχόν συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ο συγγραφέας. Υποβλήθηκε από τον ίδιο για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του για ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, επαγγελματική κατάρτιση ή άλλο βραβείο.