Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/diagramma251

  • Μια πινακοειδής ή γραφική αναπαράσταση μιας κυμαινόμενης ή εξαρτώμενης μεταβλητής, όπως μέγεθος, θερμοκρασία, κόστος κλπ. 
  • A tabular or graphic representation of a fluctuating or dependent variable, such as magnitude, temperature, cost, etc.