Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/diagramma251

  • Αδιαφανές φύλλο που παρουσιάζει πληροφορίες σε μορφή γραφήματος ή σε πίνακα, π.χ. ένα γράφημα σε πίνακα (wall chart).