Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/biografia

  • Βιογραφία 
  • Biography 
  • Είδος που περιλαμβάνει τα λογοτεχνικά έργα λεπτομερούς καταγραφής της ζωής ενός ατόμου 
  • The genre of nonfiction that concerns accounts of the lives of individuals