Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/banknote

  • Χαρτονόμισμα  
  • Banknote 
  • Τραπεζογραμμάτιο 
  • banknote 
  • Εγκριθέντα από την κυβέρνηση μέσα συναλλαγής τυπωμένα σε χαρτί 
  • Officially circulating media of exchange manufactured from paper