Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/arxitektoniko-sxedio

  • Αρχιτεκτονικό σχέδιο 
  • Architectural drawing 
  • Σχέδια αρχιτεκτονικής και σχέδια για αρχιτεκτονικά έργα, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτελέστηκε ή όχι. Αποτυπώνουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφόρων κατασκευών, όπως χώρων (π.χ. πόλεων), κτιρίων, οικοδομών με έμφαση στην εργονομία και στην αισθητική τους. Ο όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται σε οποιαδήποτε εικόνα σε ένα δισδιάστατο μέσο που εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των εκτυπώσεων και των εικόνων του υπολογιστή. 
  • Drawings of architecture and drawings for architectural projects, whether the project was executed or not. The term may also refer to any image in a two-dimensional medium that serves this same purpose, including prints and computer images