Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/apokomma246

  • Εικονογραφήσεις, σελίδες, άρθρα ή στήλες κειμένου που έχουν αποκοπεί από βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά ή άλλες έντυπες πηγές και διατηρούνται για το πληροφοριακό τους περιεχόμενο. 
  • Illustrations, pages, articles, or columns of text removed from books, newspapers, journals, or other printed sources and kept for their informational content. 
  • Απόκομμα (δισδιάστατο) 
  • Clipping (2D)