Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/anakoinwsh

  • Ανακοίνωση 
  • Announcement 
  • Έντυπες, προφορικές ή δημοσιευμένες δηλώσεις που ενημερώνουν τον αναγνώστη για μια εκδήλωση ή άλλα νέα. 
  • "Printed, spoken, or published statements or notices that inform the reader of an event or other news. "