Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/allhlografia

  • Επιστολή  
  • Letter 
  • Επιστολογραφία 
  • Αλληλογραφία 
  • Correspondence 
  • Γραπτό μήνημα που απευθύνεται σε κάποιον για θέμα κοινού ενδιαφέροντος 
  • A letter is one person's written message to another pertaining to some matter of common concern