Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/agiografia

  • Αγιογραφία 
  • Εικόνες που απεικονίζουν μια ιερή οντότητα (Χριστιανική). Παράγονται για ιδιωτική και δημόσια λατρευτική χρήση. 
  • Ιmages that portray a sacred entity (Christian) produced for devotional use in the church or home.