Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/afisa

  • Εικαστική ανακοίνωση αποτυπωμένη σε ένα ή πολλαπλά φύλλα που προορίζεται να αναρτηθεί, συνήθως σε δημόσιο χώρο και να προσελκύσει την προσοχή για ένα γεγονός, μια δραστηριότητα, ένα αγαθό, μια υπηρεσία. Στην κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι διακοσμητικές αφίσες από το 1960 και έπειτα.