Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/afisa

  • Ειδοποιήσεις, συνήθως διακοσμητικές ή εικονογραφικές, που προορίζονται να τοποθετηθούν για να διαφημίσουν, να προωθήσουν ή να δημοσιοποιήσουν μια δραστηριότητα, σκοπό, προϊόν ή υπηρεσία. Επίσης, διακοσμητικές, μαζικής παραγωγής εκτυπώσεις που προορίζονται για ανάρτηση.  
  • Νotices, usually decorative or pictorial, intended to be posted to advertise, promote, or publicize an activity, cause, product, or service; also, decorative, mass-produced prints intended for hanging.