Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Tradition

  • Λαϊκή Παράδοση 
  • Popular Legend 
  • Tradition 
  • Ιστορίες προερχόμενες από την παράδοση παλαιότερων εποχών, που συνήθως αφορούσαν ένα πραγματικό πρόσωπο, τόπο ή γεγονός. Επί το πλείστον αντιμετωπίζονταν ως ιστορικά τεκμήρια, τα οποία ωστόσο δεν ήταν πλήρως επαληθεύσιμα. 
  • Stories handed down by tradition from earlier times, usually concerned with a real person, place, or event, and popularly regarded as historical although not entirely verifiable.