Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Theatrical-program

  • Τυπωμένες ή γραπτές λίστες των πράξεων, σκηνών, επιλογών ή άλλων χαρακτηριστικών που συνθέτουν μια παράσταση, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των συμμετεχόντων. 
  • Brief outlines or explanations of the order to be pursued, criteria for participation, or the subjects embraced in a given event or endeavor. Includes lists of the features composing a dramatic or other performance, with the names of participants.