Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Theatrical-program

  • Θεατρικό πρόγραμμα 
  • Theatrical program 
  • Τυπωμένες ή γραπτές λίστες των πράξεων, σκηνών, επιλογών ή άλλων χαρακτηριστικών που συνθέτουν μια θεατρική παράσταση, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των ερμηνευτών ή εκτελεστών. 
  • Printed or written lists of the acts, scenes, selections, or other features composing a theater performance, including the names of the performers.