Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Stamp

  • postage stamp 
  • Εγκριθέντα από την κυβέρνηση τυπωμένα αυτοκόλλητα, χάρτινες σφραγίδες ή σημάνσεις μετρητών που εκδίδονται ως απόδειξη της προπληρωμής των ταχυδρομικών τελών. 
  • Government-authorized adhesive stamps, imprinted stamps, hand stamps, or meter markings issued as evidence of prepayment of postage.