Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Sketch

  • Ζωγραφικό σχέδιο / Σκίτσο 
  • Sketch 
  • Πρόχειρα ή συνοπτικά ζωγραφικά έργα τέχνης. Λιγότερο ολοκληρωμένα από τις μελέτες. 
  • Rough or summary art works; less finished than studies.